Αρχική > Καλλιτέχνες > A-Z > Duke Albada

Duke Albada

Η Duke Albada δημιουργεί καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις που θυμίζουν εμπειρίες προκαλώντας αισθητηριακές αισθήσεις. Μέσα από ένα είδος διαστρέβλωσης του χώρου, του χρόνου και της αντίληψης, στην οποία συμμετέχει ενεργά ή παθητικά και το ίδιο το κοινό, διαμορφώνει έναν νέο τρόπο θέασης. Η καλλιτέχνης εκθέτει κυρίως σε δημόσιους χώρους, οπότε και οι «διατομεακές» εγκαταστάσεις της είναι αποτέλεσμα έμπνευσης από τον εκάστοτε χώρο. Τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι ένας συνδυασμός εφήμερων και απτών υλικών που περιλαμβάνουν στοιχεία από τη γλυπτική, τα πολυμέσα, την ηλεκτρονική, όπως και στοιχεία ήχου, οσμές, φως και αφή. Η Duke ενδιαφέρεται ειδικότερα για τις ανθρώπινες αισθήσεις (ψυχοφυσική), τον χρόνο, τους παράλληλους κόσμους, τα (φυσικά) φαινόμενα, καθώς και θέματα που αφορούν τη μνήμη και την αντίληψη.

• Moments
• We Love the Fish

 Λήψη βιογραφικού  Moments  We Love The Fish
Χορηγοί - Χορηγοί Επικοινωνίας


 
 
powered by Lizzard Active Media