Αρχική > Καλλιτέχνες > A-Z > Nigel Johnson

Nigel Johnson

Ο Nigel Johnson είναι καλλιτέχνης και ερευνητής που εστιάζει στην παραγωγή - με τη χρήση υπολογιστών – δισδιάστατων και τρισδιάστατων διαδραστικών εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και ψηφιακών έργων, για περισσότερα από 25 χρόνια. Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Με έδρα το Πανεπιστήμιο του Dundee, στη Σκοτία, έχει αποκτήσει εκτενή εμπειρία στη δημιουργία και παραγωγή μεγάλης και μικρής κλίμακας διαδραστικών εγκαταστάσεων.
Το έργο του επικεντρώνεται σε ερευνητικά ερωτήματα και θέματα που πηγάζουν από τη μικρο/μακρο-φύση του κόσμου και τον ρόλο της ανθρώπινης διάδρασης και παρέμβασης, ενώ προσπαθεί ταυτόχρονα να αποσαφηνίσει και να αναδείξει νέες πτυχές του χώρου στον οποίο συναντώνται και αλληλεπικαλύπτονται τα σύνορα τέχνης και επιστήμης.

• Moments

 Λήψη βιογραφικού  Moments
Χορηγοί - Χορηγοί Επικοινωνίας


 
 
powered by Lizzard Active Media