Αρχική > Καλλιτέχνες > A-Z > Δημοσθένης Αγραφιώτης

Δημοσθένης Αγραφιώτης

Γεννήθηκε το 1946. Ποιητής και εικαστικός καλλιτέχνης (ζωγραφική, φωτογραφική, διαμέσα/intermedia, performance/επιτέλεση). Συγγραφέας βιβλίων με δοκίμια και επιστημονικά άρθρα για την τέχνη, την επιστήμη/τεχνολογία,υγεία ως κοινωνικο-πολιτιστικά φαινόμενα και τη νεοτερικότητα. Ατομικές και συλλογικές εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφικής και οπτικής/εικονοσχηματικής ποίησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συμμετοχές σε εκδόσεις, κοινωνικο-πολιτιστικές εκδηλώσεις, ταχυδρομική τέχνη, πολυμέσα και διαμέσα, επιτελέσεις (performances), "εναλλακτικές” καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Ειδικό ενδιαφέρον για τις συζεύξεις τέχνης και νέων τεχνολογιών - τεχνοεπιστήμης. Έκδοση φυλλαδίου Τέχνης 'Κλίναμεν' (1980-90) και παραγωγή βιβλίων - καλλιτεχνημάτων 'Κλίναμεν' . 'Κλίναμεν' ηλεκτρονικό (2001-).

 Λήψη βιογραφικού  Αμοιβαιότητα;
Χορηγοί - Χορηγοί Επικοινωνίας


 
 
powered by Lizzard Active Media