Αρχική > Πώς να έρθετε > Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία

Electra Palace     
Τηλέφωνα: 2310 294 000     
Ιστοσελίδα: www.electrahotels.gr/     
    
Capsis Bristol     
Τηλέφωνα: 2310 506 500, Fax: 2310 510 555     
Ιστοσελίδα: www.capsishotel.gr/     
    
Μακεδονία Palace     
Τηλέφωνα: 2310 861 400, Fax: 2310 897 211     
Ιστοσελίδα: www.ellada.net/mac-pal/gallery_gr.php     
    
Mediterranean Palace     
Τηλέφωνα: 2310 552 554, Fax: 2310 552 622     
Ιστοσελίδα: www.mediterranean-palace.gr/     
    
Porto Palace     
Τηλέφωνα: 2310 511 111, Fax: 2310 540 384     
Ιστοσελίδα: www.portopalace.gr/     

Kempinski Nikopolis     
Τηλέφωνα: τηλ: 2310 401 000     
Ιστοσελίδα: www.nikopolis.gr/            

Les Lazaristes     
Τηλέφωνα: 2310 647 400     
Ιστοσελίδα: www.domotel.gr     
Κολοκοτρώνη 16, Σταυρούπολη     

Capsis     
Τηλέφωνα: 2310 521 321, Fax: 2310 510 555     
Ιστοσελίδα: www.capsishotel.gr/     
Μοναστηρίου 18     

City     
Τηλέφωνα: 2310 269 421, Fax: 2310 274 358     
Ιστοσελίδα: www.cityhotel.gr/ct/index.asp     

Holiday Inn     
Τηλέφωνα: 2310 563 100, Fax: 2310 563 101     
Ιστοσελίδα: www.hithessaloniki.gr/     
    
Astoria     
Τηλέφωνα: 2310 505 500, Fax: 2310 531 564     
Ιστοσελίδα: www.papcorp.gr/astoria.html#     
    
Luxembourg     
Τηλέφωνα: 2310 505 500, Fax: 2310 531 564     
Ιστοσελίδα: www.papcorp.gr/astoria.html#     
    
Le Palace     
Τηλέφωνα: 2310 256 588, Fax: 2310 256 889     
Ιστοσελίδα: www.lepalace.gr/gr/left-gr.htm     
    
Tourist     
Τηλέφωνα: 2310 276 335, Fax: 2310 226 865     
Ιστοσελίδα: www.touristhotel.gr/


Χορηγοί - Χορηγοί Επικοινωνίας


 
 
powered by Lizzard Active Media