Αρχική > Φωτογραφίες > Ιούνιος

Ιούνιος

04 June 2009

Παράλληλο Πρόγραμμα - e-MobiLArt - Αποθήκη Β1 Φωτογραφίες
04 June 2009

Κεντρικό Πρόγραμμα - Αποθήκη Γ Φωτογραφίες
04 June 2009

Κεντρικό Πρόγραμμα - Αποθήκη Γ (2) Φωτογραφίες
05 June 2009

Κεντρικό Πρόγραμμα - Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Φωτογραφίες
05 June 2009

Κεντρικό Πρόγραμμα - Μπεζεστένι Φωτογραφίες
05 June 2009

Παράλληλο Πρόγραμμα - Face to Faces (Face à Faces) - Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης Φωτογραφίες
05 June 2009

Κεντρικό Πρόγραμμα - Biennale:2 (1) Φωτογραφίες
05 June 2009

Κεντρικό Πρόγραμμα - Biennale:2 (2) Φωτογραφίες
10 June 2009

Κεντρικό Πρόγραμμα - Βιβλιοπωλείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης Φωτογραφίες
10 June 2009

Παράλληλο Πρόγραμμα - e-MobiLArt - Αποθήκη Β1 Φωτογραφίες
12 June 2009

Κεντρικό Πρόγραμμα - Biennale:2 (1) Φωτογραφίες
12 June 2009

Κεντρικό Πρόγραμμα - Biennale:2 (2) Φωτογραφίες
12 June 2009

Κεντρικό Πρόγραμμα - Biennale:2 (3) Φωτογραφίες
18 June 2009

Παράλληλο Πρόγραμμα - Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης Φωτογραφίες
25 June 2009

Παράλληλο Πρόγραμμα - Electros - Κτήριο παλαιών ψυγείων Φωτογραφίες

Χορηγοί - Χορηγοί Επικοινωνίας


 
 
powered by Lizzard Active Media