Αρχική > Παράλληλο Πρόγραμμα

1000+1 Πράξ(ε)ις


Η έκθεση έχει ως στόχο να αναζητήσει τις πράξεις αυτές οι οποίες, δυνητικά ή κυριολεκτικά, μπορούν να μετατρέψουν τον φυσικό χώρο ή να μεταπλάσσουν τις κοινωνικές σχέσεις μέσα από την δημιουργική διαδικασία και τη θεωρία, το θεωρητικό-πολιτικό και κατ’ επέκταση κοινωνικό λόγο-έργο σε πράξεις κάθαρσης.  Να αναρωτηθεί εάν το εικαστικό έργο είναι μια πράξη διαμαρτυρίας ενάντια στον υλιστικό και οικονομικό ντεντερμινισμό. Να αναρωτηθεί εάν οι πράξεις, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, δημιουργικές είναι τα προϊόντα της κοινωνίας του ελέγχου όπως καθορίστηκε από τον Gilles Deleuze.  Εάν ο καλλιτέχνης πράττει, εμπορεύεται, συναλλάσσεται, σκέφτεται με βάση την πραγματικότητα που του δημιουργούν, πως την εκλαμβάνει; Ερμηνεύει;   Διαχειρίζεται;  Και τέλος να αναρωτηθεί εάν το εικαστικό αποτέλεσμα είναι ο επίλογος της διαδικασίας μεταξύ θεωρίας και έργου και πως αυτό μπορεί να ορίζει και να καθορίζει στη συνέχεια την πρόκληση και την πρόσκληση σ’ ένα άλλο λόγο.

Η επιλογή των προτεινόμενων καλλιτεχνών έγινε με βάση τον θεωρητικό λόγο του καλλιτέχνη σε συνάρτηση με το τελικό αποτέλεσμα-έργο και την στάση του ως πολίτης-καλλιτέχνης απέναντι σε κοινωνικό-πολιτικά θέματα.

Η έκθεση αυτή έχοντας σαν στόχο όχι μόνο την παρουσίαση των έργων αλλά και την εμπλοκή του θεατή, δηλαδή το πώς αντιλαμβάνεται, αντιδρά στις προσλαμβάνουσες εικόνες η επιμελήτρια προτείνει ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο οι καλλιτέχνες θα κάνουν ερωτήσεις που θα αφορούν στο έργο τους και στην αντίληψη του από τους θεατές,  με στόχο να εξετάσουμε κατά πόσο το έργο μπορεί να συμβάλλει σε ένα είδος «κάθαρσις», με την Αριστοτελική έννοια.

Η επιλογή του θέματος έγινε με το σκεπτικό να επιστήσουμε την προσοχή στον θεατή ότι πριν το τελικό αποτέλεσμα-εικαστικό έργο συντρέχουν 1000+1πράξ(ε)ις όπως αυτή της αντίληψης, νόησης, ερμηνείας, θεωρίας, απόδοσης κλπ. Δηλαδή η καταγραφή της διαδικασίας.

Διάρκεια έκθεσης:
2 Σεπτεμβρίου - 15 Οκτωβρίου (Γαλλικό Ινστιτούτο)
2 Σεπτεμβρίου - 9 Οκτωβριου (Ινστιτούτο Γκαίτε)

Επιμέλεια έκθεσης: Δωροθέα Κοντελετζίδου
Συντονισμός: Ειρήνη Παπακωνσταντίνου
 Χορηγοί - Χορηγοί Επικοινωνίας


 
 
powered by Lizzard Active Media